Oferta

Co nas wyróżnia?

W przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego ustaloną przez MEN a także założenia pedagogiki Marii Montessori. Stworzyliśmy otoczenie odpowiadające potrzebom dzieci i zapewniające im bezpieczeństwo. Pomoce dydaktyczne znajdujące się w przedszkolu całkowicie odpowiadają sensoryczno - motorycznemu sposobowi uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym - wzbogacają wiedzę, rozwijają zainteresowania, czynią otoczenie dostępnym i zrozumiałym. Sprzyjają wzmacnianiu własnej wartości, doskonaalą koordynację ruchów, rozwijają samodzielność i prowadzą do coraz większej niezależności. Przygotowane otoczenie oraz rytm dnia w przedszkolu stwarzają warunki do indywidualizacji nauczania, rozpoznawania możliwości i potrzeb każdego z dzieci. Przebywając w grupie mieszanej wiekowo w przygotowanym otoczeniu, uczą się cierpliwości, szacunku do pracy, skupienia pozostałych członków grupy. Ponadto starsze dzieci troszczą się o młodsze, pomagają im, stając się ich pierwszymi dziecięcymi autorytetami; młodsze dzieci uczą się od starszych zasad panujących w grupie, mogą prosić o wsparcie.

Naszym celem jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy o otaczającym świecie i przygotowanie do życia w nim.

Dlatego tworzymy warunki sprzyjające rozwijaniu samodzielności oraz niezależności. Pragniemy, aby dzieci po zakończeniu edukacji przedszkolnej miały poczucie własnej wartości, wierzyły w swoje zdolności i umiejętności, a także nie bały się wyzwań, jakie stawia przed nimi codzienność. Sprzyja temu indywidualne podejście do możliwości i zainteresowań każdego z nich.

Dzieciom towarzyszy nauczyciel, który wspiera je w rozwoju, inspiruje do działania, odpowiada na ich potrzeby oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów. Równocześnie dążymy do tego, aby wśród członków społeczności przedszkolnej panowała atmosfera zrozumienia, szacunku i odpowiedzialności za innych. Pragniemy, aby przedszkole było miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a dzieci czuły się jego współgospodarzami.

“Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi”

— Stefan Szuman