Oferta

Zakres oferty i czesne

W naszym przedszkolu zapewniamy, domową, przyjazną atmosferę, w której każde dziecko czuje się Bezpieczne i Kochane, ponadto gwarantujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
 • troskliwe podejście do dziecka,
 • małą grupę dzieci,
 • nowatorskie metody nauczania,
 • bezpieczny plac zabaw i dużo czasu na świeżym powietrzu,

Dla dzieci posiadających opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej prowadzone są zajęcia zgodne z zaleceniami poradni, dostosowane do indywidualnych potrzeb i mozliwości dziecka. W przypadku orzeczeń realizowany jest Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, prowadzony przez specjalistów.

W ramach czesnego gwarantujemy:

 • codzienne zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN z elementami psychodydaktyki i pedagogiki twórczości
 • pięć posiłków dziennie (śniadanie, obiad, I podwieczorek, II podwieczorek, ewentualnie kolacja)
 • uwzględnione indywidualne preferencje dietetyczne dzieci,
 • • opiekę logopedy, psychologa, pielęgniarki, rewalidatora,
 • kreatywne zajęcia plastyczno-manualne
 • zajęcia muzyczno-ruchowe
 • zajęcia językowo-rytmiczne Musical Babies
 • koncerty muzyczne
 • jednodniowe wycieczki autokarowe
 • bale karnawałowe
 • mikołajki,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • harmonogram uroczystości i imprez typowych dla każdej placówki przedszkolnej.

Czesne:

 • I Pakiet wpisowe - 400 zł , miesięczne czesne – 500zł,
 • II Pakiet wpisowe – 400 zł, czesne (100 godzin) – 400zł (wykorzystane w dowolnym czasie),
 • Dzieci do 2,5 roku wpisowe- 400zł, miesięczne czesne – 650 zł.

Wpisowe można podzielić na określony czas, tj.:

 • za rok – 400zł,
 • za pół roku – 200zł,
 • za 3 miesiące – 100zł.

Opłaty godzinowe:

- Dzieci bez względu na wiek – 15zł za godzinę zegarową (wliczone posiłki)

* 10 zł – dzienna stawka żywieniowa (zwracana w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w Przedszkolu)

W opłatę czesnego wchodzą również:

 • materiały plastyczno - konstrukcyjne,
 • upominki okazjonalne, dyplomy,
 • zakup produktów i artykułów na warsztaty z dziećmi.

Wyżywienie:
W ramach codziennego wyżywienia oferujemy dzieciom 5 smacznych i urozmaiconych posiłków dziennie (śniadanie, obiad, I i II podwieczorek, kolację).

Posiłki dostarczane są przez wyspecjalizowaną firmę cateringową i serwowane w określonych godzinach. Wspólnie dbamy o jakość posiłków - spełniają wszystkie normy w zakresie prawidłowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Dbając o kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych realizujemy różnorodne programy.

Dodatkowo płatne:

 • indywidualne zajęcia logopedyczne,
 • teatrzyk,
 • wyjazdy jednodniowe,
 • zdjęcia lub ich pakiety.