Oferta

Program adaptacyjny

Spotkania adaptacyjne są adresowane do rodzin, które biorą udział w rekrutacji do naszego Przedszkola. Ideą tych spotkań jest zapoznanie dziecka z przedszkolem i rozmieszczeniem pomieszczeń przedszkolnych, a także oswojenie z grupą dzieci. Podczas adaptacji staramy się przećwiczyć trzy najtrudniejsze dla nowego dziecka i jego rodziców sytuacje, a mianowicie:
• rozstanie z rodzicem
• jedzenie i spanie w warunkach przedszkolnych
• korzystanie z toalety.

Zajęcia adaptacyjne to miejsce spotkań i zabaw z rówieśnikami. Dzieci przebywają podczas zajęć z rodzicami i w ich obecności bez zbędnego stresu poznają miejsce, inne dzieci i nauczycieli. W momencie jak przychodzą do przedszkola kolejny raz to jest to wizyta w znanym miejscu i odwiedzają znanych już sobie ludzi. W ten sposób próbujemy przełamać ich opory i namówić do zabawy i innych form aktywności tak, aby były zajęte i nie myślały o mamie i domu. Podczas spotkań mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń społecznych. Dziecko razem z rodzicem lub opiekunem uczestniczy w pracy grupy przedszkolnej, co daje rodzicom obraz w jaki sposób odbywa się edukacja w naszym przedszkolu. Dla każdego dziecka jest dostosowywany indywidualny program adaptacji w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziców.

Zajęcia te organizujemy obecnie we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-12.00. Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się telefonicznie 024 384-67-96 lub osobiście w przedszkolu. Dla dzieci zapisanych do naszego przedszkola, zajęcia adaptacyjne są bezpłatne w ramach rekrutacji do przedszkola.