O nas

Wychowawcy

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną i spokojną atmosferę w przedszkolu. Należą do nich:

Agata Regulińska - nauczyciel

Elżbieta Misior - nauczyciel

Magdalena Maćków - pomoc nauczyciela

Beata Myślińska - nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Rychlicka – nauczyciel rewalidator

Marek Nowotka – rytmika

Małgorzata Kamińska – psycholog

Joanna Wielgócka – logopeda

Nauczycielki, również nazywane przez dzieci "ciociami" wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności.

Zajęcia odbywają się w małej grupie, co umożliwia lepsze poznanie dziecka przez nauczyciela i indywidualne podejście do każdego z nich. W swojej pracy wdrażają najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i prowadzenia obserwacji i monitorowania postępów dziecka. Biorą aktywny udział w radach pedagogicznych, spotkaniach metodycznych, kursach, warsztatach, podnoszą swoje kwalifikacje.

“Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi”

— Stefan Szuman