Oferta

Zajęcia dodatkowe

„Zabawa (..) jest okazją do kształcenia charakteru i pielęgnowania cnót. Dzięki zabawie kształtuje się osobowość.”

Jan Paweł II

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom pakiet zajęć dodatkowych, których koszt wliczony jest w czesne.

 1. Zajęcia Językowo - Rytmiczne Musical Babies

  DWA RAZY W TYGODNIU

  Program Musical Babies uzyskał pozytywną opinię co do zgodności jego celów i założeniem z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.

  „Każde spotkanie jest okazją do poszerzania zasobu słownictwa i nauki prostych zwrotów w języku angielskim. Dzieci uczą się poprzez gry i zabawy ruchowe, wyliczanki, krótkie historyjki oraz naukę piosenek. Materiał z każdych zajęć utrwalany jest w formie prostych prac plastycznych. Gry i zabawy z kartami obrazkowymi pozwalają nie tylko utrwalać słownictwo, ale także rozwijają spostrzegawczość i pamięć wzrokową. Wyliczanki i piosenki umożliwiają naukę języka w sposób naturalny i spontaniczny. A krótkie opowiadania czy bajki czytane przez lektora są świetnym sposobem na utrwalenie poznanego słownictwa i zawsze spotykają się z wielkim entuzjazmem dzieci. Angielski w naszym przedszkolu jest wspólną przygodą pełną uśmiechu i radości na drodze do poznania języka"

 2. Gimnastyka buzi i języka - zajęcia logopedyczne

  Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka, jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszym przedszkolu obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia indywidualne płatne).
  Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu.
  Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),

  • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

  • rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy)

  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,

  • kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.